Apie mus – Valstybinis ansamblis LIETUVA

Vadovai

Jonas Svedas Jonas ŠVEDAS 1940 – 1943 m., 1944 – 1962 m.

Vladas Bartusevicius Vladas BARTUSEVIČIUS 1962 – 1972 m.

Pranciškus BUDRIUS Pranciškus BUDRIUS 1972 – 1999 m.

Giedrius SVILAINIS Giedrius SVILAINIS Meno vadovas nuo 2008 m.

Leonas POVILAITIS Leonas POVILAITIS 1999 – 2001 m.

Vidas ALEKSANDRAVIČIUS 2002 – 2003 m.

Giedrius SVILAINIS Giedrius SVILAINIS 2004 – 2008 m.

Robertas KATINSKAS Robertas KATINSKAS 2009 – 2014 m.

Edita KATAUSKIENĖ Edita KATAUSKIENĖ Ansamblio vadovė nuo 2014 m.

Marija BARONAITĖ Marija BARONAITĖ Ansamblio šokių vadovė, 1940 – 1943 m.

Zenonas PARULIS Ansamblio šokių vadovas, 1943 – 1946 m.

Juozas LINGYS Juozas LINGYS Ansamblio šokių vadovas, 1946 – 1981 m.

Vytautas BUTERLEVIČIUS Vytautas BUTERLEVIČIUS Ansamblio šokių vadovas, 1981 – 2010 m.

Juozas GUDAVIČIUS Juozas GUDAVIČIUS Ansamblio baletmeisteris, 1946 – 1967 m.

Alfredas KONDRATAVIČIUS Alfredas KONDRATAVIČIUS Ansamblio baletmeisteris, 2010 – 2011 m.

Pavelas FOKINAS Ansamblio vyr. baletmeisteris, 2012 m.

Edgaras SUPRUNAS Edgaras SUPRUNAS Ansamblio vyr. baletmeisteris nuo 2013 m.

Antanas ILČIUKAS Antanas ILČIUKAS 1954 – 1960 m.

Adolfas KROGERTAS Adolfas KROGERTAS 1962 – 1968 m.

Viktoras ŽEIMYS Viktoras ŽEIMYS 1968 – 1988 m.

Algimantas KRIŪNAS Algimantas KRIŪNAS Ansamblio vyr. chormeisteris nuo 1988 m.

Eduardas PILYPAITIS Eduardas PILYPAITIS1946 – 1968 m.

Pranciškus BUDRIUS Pranciškus BUDRIUS1968 – 1972 m.

Kazys BUDRYS Kazys BUDRYS1972 – 1989 m.

Alfonsas VIDUGIRIS1989 – 1992 m.

Saulius PRUSEVIČIUS Saulius PRUSEVIČIUS1992 – 2009 m.

Vytautas LUKOČIUS Vytautas LUKOČIUSOrkestro dirigentas 2010 - 2014 m.

Egidijus KAVECKAS Egidijus KAVECKASOrkestro dirigentas nuo 2010 m.