Kitos edukacinės programos – Ansamblis-Lietuva
Kitos edukacinės programos

Kitos edukacinės programos

Programos aprašymas

Ansamblis “Lietuva” vykdo šias edukacines programas:

TAUTOS DRABUŽIAI ŽMOGŲ PUOŠIA – ansamblio patalpose vykstanti interaktyvi edukacinė programa vaikams, akcentuojanti skirtingų Lietuvos etnografinių regionų tautinio kostiumo ypatumus. Penkiose erdvėse, kuriose pristatomi penki Lietuvos etnografiniai regionai, vaikai yra betarpiškai įtraukiami į veiksmą, – per tam regionui būdingus papročius, dainas, šokius, žaidimus, jie tyrinėja ir kartu su ansambliečiais atskleidžia, ką gi mūsų protėviai užkodavo savo tautiniuose kostiumuose ir raštuose.
SU LIETUVA PER LIETUVĄ – ansamblio patalpose vykstanti interaktyvi edukacinė programa vaikams, kurios tikslas – žaismingai pakeliauti po visus penkis Lietuvos etnografinius regionus ir ne tik pamatyti, bet ir patirti mūsų krašto etnokultūros įvairovę.
 
AUTENTIŠKI ADVENTO ŽAIDIMAI – tai į šventinį rūbą įvilkta edukacinė programa vaikams, kurioje tikras lietuviškas Kalėdų Senelis Kalėda interaktyviomis priemonėmis, per autentiškus advento ratelius, žaidimus, supažindina vaikus su advento laikotarpį lydinčiais lietuvių liaudies papročiais bei tradicijomis.
 
Saviveiklinių kolektyvų vadovų seminarai – apmokymai. Tai kartu su LNKC vykdomi seminarai saviveiklinių dainų ir šokių ansamblių vadovams: meno vadovams, choreografams, choro ir orkestro grupių vadovams.
2018 m. ruošiamos naujos programos:
 
LIAUDIES ŠOKIŲ MOKYMAI – edukacinė programa moksleiviams, kurios metu ansamblio vyr. baletmeisteris Edgaras Suprunas pamokys vaikus lietuvių liaudies šokio subtilybių.
 
DAUGIAKULTŪRIS VILNIUS (TAUTINĖS MAŽUMOS) – ansamblio patalpose vyksianti interaktyvi programa moksleiviams, pristatanti Lietuvoje gyvenančias tautines mažumas (baltarusiai, žydai, rusai, lenkai, totoriai). Vaikai bus pažindinami su skirtingų tautų šokiais, dainomis ir papročiais.
Informacija ir programų užsakymai: kultūros renginių vadybininkė Jurgita Kubilienė, mob. 8 686 85 986, el. paštas: j.kubiliene@gmail.com