Ansamblio „Lietuva“ koncertas Baltarusijos lietuvių bendruomenei

Ansamblio „Lietuva“ koncertas Baltarusijos lietuvių bendruomenei
Data:2016-11-18
Autorius: Ansamblis Lietuva

Baltarusijos pasienyje esanti Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba šiemet švenčia savo įkūrimo 20-ties metų jubiliejų. Ta proga Gervėčių krašto lietuvių bendruomenė suorganizavo lietuvių kultūros dienas, kurių svečiais buvo ir valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“.

Gervėčių kraštas yra didžiausia lietuviškos kultūros ir kalbos sala Baltarusijoje. Rimdžiūnų vidurinė mokykla, kurioje puoselėjama lietuviška pasaulėjauta ir pilietiškumas,  kartu su greta įsikūrusiu Lietuvių kultūros, švietimo ir informacijos centru yra tapusi Gervėčių krašto kultūros židiniu. Siekiant išsaugoti šio unikalaus, gyvo lietuviškais papročiais ir tradicijomis krašto savitumą, šios mokyklos vaidmuo yra ypatingas. Todėl neatsitiktinai mokyklos jubiliejui skirtuose renginiuose gausiai dalyvavo vietinės valdžios, Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos ambasados Minske atstovai, Gervėčių krašto lietuvių bendruomenė, aplinkinių miestelių ir kaimų gyventojai.

Svetingai sutiktas ansamblis „Lietuva“, šiemet taip pat skaičiuojantis savo kūrybinio kelio 75-metį, koncerte atliko vieną labiausiai žiūrovų pamėgtų pastarojo meto programų „Gražiausi jubiliejinio koncerto fragmentai“. Nuotaikinga, patriotinio pobūdžio programa čia gyvenančių lietuvių širdyse pažadino ilgesingus jausmus savo šaknims bei meilę Lietuvai. Sausakimša žiūrovų salė, gausūs aplodismentai, švytintys žmonių veidai liudijo, kad ansamblis buvo seniai lauktas šiame krašte. Šventiniame renginyje taip pat koncertavo mokyklos vaikai, skambėjo lietuviškos eilės, buvo gausu sveikinimo kalbų.

Tai trečiasis ansamblio „Lietuva“ apsilankymas Gervėčių krašte. Pirmą kartą ansamblis čia koncertavo prieš 28 metus, antrasis koncertas buvo skirtas lietuviškosios Rimdžiūnų mokyklos dešimtmečiui paminėti. Lietuvių kultūros dienų iniciatorius, Gervėčių krašto lietuvių bendruomenės pirmininkas Alfonsas Augulis, žvelgdamas į džiaugsmingas žiūrovų akis, pažadėjo laužyti „dešimtmečių“ tradiciją perpus ir ateityje dovanoti bendruomenei ansamblio „Lietuva“ koncertą bent kartą į penkmetį.


Komentarai