Asmeniu, atsakingu už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Koncertinėje įstaigoje valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“, yra paskirtas vadovo pavaduotojas Robertas Žukas,  tel. (+370 5) 2139859,  el. paštas r.zukas@ansamblis-lietuva.lt

Pareigybių, į kurias priimant Specialiųjų tyrimų tarnybai teikiamas prašymas pateikti informaciją apie asmenį, sąrašas

Gautų dovanų apskaitos aprašas Ansamblyje

Pranešk apie korupciją