Duomenų valdymo politika

Šioje duomenų valdymo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame.

Šioje duomenų valdymo politikoje (toliau – Politika) yra aprašoma, kokie Jūsų duomenys gali būti renkami valstybinio ansamblio „Lietuva“ (toliau – ansamblis „Lietuva“) interneto svetainėje www.ansamblis-lietuva.lt (toliau – Svetainė), kokiais tikslais tai daroma ir kaip šie duomenys tvarkomi.

Naršydami Svetainėje arba pateikdami mums bet kokius savo duomenis Jūs sutinkate su šios Politikos nuostatomis ir patvirtinate, kad perskaitėte ir supratote visas Politikoje pateiktas sąlygas ir tuo pačiu išreiškiate savo sutikimą tuos duomenis panaudoti šioje Politikoje nustatyta tvarka. Jei nepageidaujate, kad Jūsų asmens duomenys būtų panaudoti nurodytu būdu, prašome mums jų neteikti ir/ar nenaršyti Svetainėje.

Ansamblis „Lietuva“ renka šiuos duomenis: Svetainės lankytojus slapukų pagalba (žr. punktą Slapukai), duomenis, kuriuos pateikiate ansambliui „Lietuva“, siųsdami laiškus ansamblio el. pašto adresais, taip pat duomenis, kuriuos pateikiate apsipirkdami ansamblio „Lietuva“ el. parduotuvėje. 

Surinktus Svetainės lankytojų duomenis tvarkome siekdami pagerinti Svetainės veikimą ir Svetainės administravimą. Tvarkydami Jūsų el. paštu pateikiamas užklausas ansambliui „Lietuva“, renkame šiuos duomenis: vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį ir paklausimo tekstą, bei tvarkome šiuos duomenis siekdami administruoti šias užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Šie duomenys saugomi ne ilgiau, nei tai būtina.

Apsiperkant ansamblio „Lietuva“ el. parduotuvėje, užsakymo metu renkami šie duomenys: vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, bankinė informacija apmokant užsakymą. Asmeniniai pirkėjo duomenys tvarkomi ir saugomi ansamblio „Lietuva“ duomenų bazėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais, taip pat sėkmingam užsakymui įvykdyti.

Ansamblis „Lietuva“ tvarko asmens duomenis vadovaujantis teisės aktų reikalavimais bei įgyvendina atitinkamas technines ir organizacines priemones Jūsų duomenims apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo ar atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neteisėto atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Bet kokie Jūsų mums suteikti duomenys gali būti perduoti trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas ansambliui „Lietuva“, o šios trečiosios šalys tuos duomenis gali tvarkyti. Teisės aktuose numatytais atvejais Jūsų duomenys taip pat gali būti perduoti valdžios institucijoms.

Turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi, taip pat turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų duomenimis, prašyti šiuos duomenis ištaisyti, sunaikinti ar užblokuoti, taip pat nesutikti su šių duomenų tvarkymu.

Slapukai (angl. Cookies):

Slapuką sudaro informacija, kuri tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart, kai naršyklė paprašo puslapio ir tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics internetinės svetainės naršymui analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie svetainės naršymą panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų Svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia Svetaine. Daugelis naršyklių yra nustatytos taip, kad slapukus priimtų automatiškai. Turėdami informacijos, kaip ir kam jie naudojami, galite apsispręsti, ar slapukus pasilikti, ar juos naršyklėje išjungti. Dauguma naršyklių leidžia Jums valdyti slapukus per jų nustatymų parinktis. Jei nenorite priimti slapukų, savo naršyklėje galite pasirinkti nustatymą nepriimti visų slapukų arba siųsti įspėjimą, kai yra sukuriamas slapukas.

Jei Jums kyla su šia Politika susijusių klausimų ar turėtumėte prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite susisiekti su ansambliu „Lietuva“ elektroniniu paštu info@ansamblis-lietuva.lt arba adresu Panerių g. 39, 03209 Vilnius.