Istoriją kuriame kartu!

Pagrindinė ansamblio „Lietuva“ vertybė – gyva istorija. Ji perteikiama aktualiai, šiuolaikiškai ir įkvepiančiai per scenos meną. Kad šalies istorija išliktų gyva, svarbus kiekvieno mūsų indėlis, todėl kviečiame prisidėti prie mūsų kūrybinės misijos bei didžiausių projektų sukūrimo.

PARAMA PER EL. BANKININKYSTĘ (SWEDBANK)

PRISIDĖKITE

 

PARAMA PER PAYPAL SISTEMĄ

PRISIDĖKITE

 

PARAMA PER EL. PARDUOTUVĘ

EITI Į PARDUOTUVĘ

 

PARAMA Į SĄSKAITĄ

Paramos gavėjo pavadinimas – Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva’’
Įmonės kodas: 190755366
Paramos gavėjo sąskaita: LT957300010094867159
Swedbankas
Pervedimo paskirtis: Auginkime vienybės raumenį

NORITE BENDRADARBIAUTI KAIP ORGANIZACIJA?

Susisiekite el. paštu info@ansamblis-lietuva.lt arba tel. nr. +3706 54 46 508

 

Create history together!

What the ensemble “Lietuva” values most is – live history. It is conveyed in relevant, contemporary and inspiring ways by using performance art. Each of our contributions are valuable in keeping our countries history alive, that is why we are inviting you to contribute to our creative mission and the creation of our biggest projects.

CONTRIBUTE VIA PAYPAL

CLICK HERE

 

CONTRIBUTE VIA E-SHOP

CLICK HERE

 

CONTRIBUTE TO THE BANK ACCOUNT

Company name: Koncertinė įstaiga valstybinis dainų ir šokių ansamblis ,,Lietuva’’
Company code: 190755366
Bank account: LT957300010094867159
Bank: Swedbankas
Purpose of the transfer: Let’s grow the muscle of unity

WANT TO CONTRIBUTE AS AN ORGANIZATION?

Contact us: info@ansamblis-lietuva.lt,  +3706 54 46 508