Ansamblio „Lietuva“ nuostatai

Įstaigos struktūra

Vartotojams teikiamų paslaugų taisyklės

Teikiamų paslaugų įkainiai

Prašymas dėl sąskaitos – faktūros išrašymo (už bilietus)

Kvietimų suteikimo taisyklės 

Ansamblio aukcionų skelbimo taisyklės

Ansamblio LIETUVA darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

Ansamblio LIETUVA duomenų valdymo politika internetinėje svetainėje www.ansamblis-lietuva.lt

Ansamblio LIETUVA pirkimo – pardavimo taisyklės internetinėje svetainėje www.ansamblis-lietuva.lt 

Ansamblio LIETUVA darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo tvarka

Lygių galimybių politika

Ansamblio LIETUVA viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas

 

KONCERTINĖS ĮSTAIGOS VALSTYBINIO DAINŲ IR ŠOKIŲ ANSAMBLIO „LIETUVA“ TARNYBINIS LENGVASIS TRANSPORTAS

Koncertinės įstaigos ansamblio „Lietuva“ tarnybinio lengvojo automobilio Opel Vivaro – B valstybinis Nr. HRM 451 vairuotojas – Janas Gaidan.

Atsakingas asmuo už tarnybinio transporto kontrolę – Ūkio skyriaus vedėjas Modestas Milčius, tel. nr. (8-5) 213 98 59, el. paštas: info@ansamblis-lietuva.lt

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas – Linas Songaila tel. 8 5 250 6155  el. paštas: linas.songaila@spectrumlegal.lt