fbpx
performer

Renginio data: 2024-02-21

Renginio pradžia: 18:00   Renginio pabaiga: 19:15

Renginio vieta: Radviliškio kultūros centras

Dainų šventės 100-mečiui skirta „Per amžius“


2024-aisiais pasitikime jubiliejinę Dainų šventę kartu!

Artėjant skambiausiam šimtmečio įvykiui, ansamblis „Lietuva“ kviečia pradėti švęsti su koncertine programa „Per amžius“. Nes per amžius keičiasi pasaulis, bet ne vertybės. Per amžius žaliuoja giria, o lapais skleidžiasi gyvybė – iš žmogaus į žmogų, iš atminties – į ateitį. Tradicija, kuri toliau mus vienija bei augina per amžius, o nenutrūkstama daina stiprina mus kaip bendruomenę. Dar iki būsimo renginio kviečiama prisiminti istoriją, prasidėjusią 1924-aisiais su pirma Dainų švente ir skaičiuojančią 100 metų.

Teatralizuotas koncertas „Per amžius“ – tarsi pažintinė įžanga į būsimą jubiliejinę šventę „Kad giria žaliuotų“. Vienas pagrindinių šventės dalyvių – ansamblis „Lietuva“ savo laiku sukūrė didžiąją dalį repertuaro. Čia dirbę vadovai, kompozitoriai, choreografai ir baletmeisteriai statė pagrindinius šokius ir sudarinėjo muzikines programas, kurias įvairūs kolektyvai atlieka iki šiol. Dainų šventės šimtmetis įkvėpė naujam muzikiniam projektui, kuris atsinaujinusio ansamblio žvilgsniu atskleis ilgametį tautinio repertuaro lobyną – J.Švedo, J.Lingio, V.Buterlevičiaus, L.Povilaičio ir kitų garsių „Lietuvos“ kūrėjų darbus.

Daugeliui Dainų šventė – nostalgiški prisiminimai, bet kartu tai ritualas, į kurį norisi įsitraukti kartu su tūkstančiais kitų pasaulio lietuvių. Ši programa žvelgia į šimto metų senumo Dainų švenčių tradiciją, ištakas ir ne tik stebi, kaip tarpukariu gimė tautos susitelkimas dainuoti, keitėsi mūsų dainuojančios bendruomenės tapatumas, kaip bendruomenė daina atliepė sudėtingą Lietuvos istorijos laikotarpį ar kaip davė pradžią Dainuojančiai revoliucijai, bet kartu dar sykį steigia pačią bendruomenę lietuviškomis dainomis ir šokiais. Šiose dainose, jų skambesyje ir mūsų visų (žiūrovų ir atlikėjų) dainavime užkoduota mūsų tautos istorija, kurią verta dar ir dar sykį dainuoti, mat atliekant šį ritualą, mūsų tapatybė stiprėja.

Ansambliui „Lietuva“ keliaujant per įvairius Lietuvos miestus, nuskambės pirmos Dainų šventės kūriniai kaip „Kur bėga šešupė“, „Beauštanti aušrelė“, bus šokami jau Ansamblių vakaro klasika tapę šokiai „Kupolinis“, „Vestuviniai šokiai“ ir kiti įspūdingi pasirodymai. Žiūrovai kviečiami prisijungti atliekant gerai žinomas patriotines dainas „Kur giria žaliuoja” ar „Palaimink Dieve mus”. Pakiliausius šokio ir muzikos pasirodymus atliks valstybinio ansamblio „Lietuva“ choras, šokių trupė ir nacionalinių lietuvių instrumentų orkestras.

Įvairiapusiškas ansamblis „Lietuva“ šiuolaikiškai prikelia scenoje pasididžiavimo vertą šalies istoriją. Tai vienintelis toks jungtinis, profesionalus choro, šokio ir orkestro ansamblis Baltijos šalyse. Veržlus, nuolat kintantis, bet visada sugrįžtantis prie šaknų ir mūsų identiteto – tai, su kuo augo mūsų seneliai, tėvai, augome mes ir augs mūsų vaikai.

Valstybinis ansamblis „Lietuva“ tęsia pradėtą ilgalaikę kampaniją „Auginkime vienybės raumenį“, kuri primena, kad pagrindinis žmogaus raumuo yra širdis, o vienybė padeda tas širdis apjungti – vienytis per gyvą ir bendrą mūsų visų istoriją.

Vienytis kviečia: partneris „Kazickų šeimos fondas“, informacinis partneris LRT.

 

Atlikėjai: valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“

Režisierė: Giedrė Kriaučionytė-Vosylienė

Meno vadovas: Giedrius Svilainis

Vyr. dirigentas: Egidijus Kaveckas

Vyr. baletmeisterė: Aušra Krasauskaitė

Choreografė-repetitorė: Loreta Putvinskaitė-Vičienė

Vyr. chormeisteris: Algimantas Kriūnas

Ansamblio „Lietuva“ vadovė: Edita Katauskienė

 

Susitikime:

02.21 Radviliškio kultūros centras
02.23 Jurbarko kultūros centras
02.28 Vilkaviškio kultūros centras
03.06 Marijampolės kultūros centras
03.13 Biržų kultūros centras
03.15 Panevėžio kultūros centras
03.20 Pasvalio kultūros centras
03.22 Kretingos kultūros centras
03.27 Anykščių kultūros centras
04.19 Alytaus miesto teatras
04.24 Švenčionių kultūros centras
04.26 Šiaulių kultūros centras
05.03 Kauno kultūros centro Girstučio padalinys

Bilietus platina:

Bilietai.lt: https://bit.ly/bilietai-per-amzius

TicketMarket.lt: https://bit.ly/ticketmarket-per-amžius

 

Atlikėjai: valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“

Režisierė: Giedrė Kriaučionytė-Vosylienė

Meno vadovas: Giedrius Svilainis

Vyr. dirigentas: Egidijus Kaveckas

Vyr. baletmeisterė: Aušra Krasauskaitė

Choreografė-repetitorė: Loreta Putvinskaitė-Vičienė

Vyr. chormeisteris: Algimantas Kriūnas

Ansamblio „Lietuva“ vadovė: Edita Katauskienė

 

 

Programa:

„Aš išdainavau“ (autentiška lietuvių l. daina, įrašas)

1. „Oi žiba žiburėlis“ ir „Beauštanti aušrelė“. Lietuvių liaudies dainų pynė

2. „Kur bėga Šešupė“. Č.Sasnausko muzika, Maironio žodžiai

3. „Jei ne auksinės vasaros“. Lietuvių l. muzika, G.Svilainio aranžuotė. Solistai: I.Pliavgo, V.Šedbaraitė, A.Benkauskaitė, L.Stančikaitė-Tichonovė

4. „Džigūnas“. Kavolio muzika, J.Švedo aranžuotė, J.Lingio choreografija

5. „Blezdingėlė“. Lietuvių l. muzika, J.Švedo aranžuotė, J.Lingio choreografija

6. „Kiškelis“. Lietuvių l. muzika, J.Švedo aranžuotė, A.Krasauskaitės choreografija. Ant kojūkų: M.Kizys, V.Krupeninas, A.Švelginas

7. „Untytė“. Lietuvių l. muzika, J.Švedo aranžuotė

8. „Lek‘ gervė“. Balsio harmonizuota lietuvių l. daina

9. „Slinkis“. Kutavičiaus muzika, V.Buterlevičiaus choreografija. Solistai pakaitomis: M.Jančiulis / S.Laukaitis

10. „Rožės žiedelis“. Gaižausko muzika

11. „Pjovė lankoj šieną“. Lietuvių l. muzika, N.Sinkevičiūtės aranžuotė. Solistai: P.Klangauskas, S.Vasiliauskis, I.Pliavgo, L.Stančikaitė-Tichonovė, V.Šedbaraitė

12. „Kupolinis“. Dvariono muzika, J.Lingio choreografija

13. „Baltas paukštis“. Kernagio muzika ir žodžiai

14. „Eisva mudu abudu“. Lietuvių l. muzika, G.Venislovo aranžuotė, R.Raginytės orkestruotė, A.Krasauskaitės choreografija. Šoka: U.Gavelytė, S.Laukaitis, I.Čepauskaitė, A.Paulinš, D.Voinovas, E.Dobilaitė, V.Gineitytė

15. „Sukutis“. Baltramiejūnaitės muzika, A.Kondratavičiaus choreografija. Solistai: G. Frolovaitė ir A.Czaplis, U.Gavelytė ir D.Voinovas, I.Čepauskaitė ir A.Švelginas

16. „Vestuviniai šokiai“. Juozapaičio ir A.Bražinsko muzika, J.Lingio choreografija

17. „Kur giria žaliuoja“. Gudavičiaus muzika, K.Sakalausko-Vanagėlio žodžiai

18. „Pasaulių žydruma“. Dapkevičiaus muzika, E.Čiplio aranžuotė, A.Švelgino choreografija. Solistai: P.Klangauskas, I.Pliavgo, L.Stančikaitė-Tichonovė, V.Bartušas, V.Šedbaraitė

19. „Dieve laimink Lietuvą“.Abario muzika, G.Zdebskio žodžiai, A.Jankaus orkestruotė

20. „Aš išdainavau“. Lietuvių l. daina. Solistės pakaitomis: Marija Venslovaitė

Koncertinėje programoje išgirsite R.Baltrūnienės atsiminimą apie gastroles Krasnojarske, I.Raugaitės įskaitytą Zitos Kelmickaitės mintį apie Dainų šventes tarybinėje Lietuvoje bei G.Arbačiausko įskaitytą Maironio eilėraščio „Dainų dainelė”, sukurto pirmajai Dainų šventei 1924-aisiais, ištrauką.

Skaitovai iš įrašo: Giedrius Arbačiauskas, Rita Baltrūnienė, Ingrida Raugaitė

Video montažas: Aidas Januškevičius

Dirigentai pakaitomis: Egidijus Kaveckas, Algimantas Kriūnas, Giedrius Svilainis